Voorwaarden digitaal sparen “Sportactie: Proef de sport”
De sportzegels voor de spaaractie van Albert Heijn B.V. “Sportactie: Proef de sport” zijn uitsluitend
digitaal beschikbaar via de Albert Heijn app voor klanten met een Persoonlijke Bonuskaart.
De Albert Heijn app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende
minimumsysteemvereisten: Minimale systeemvereisten zijn: Android 5.0 of hoger en iOS 11 of hoger,
vanaf een iPhone 5S of nieuwer. Je kunt de Albert Heijn app downloaden in de iTunes Appstore of in
de Google PlayStore.

1. Digitaal sparen en deze zegels verzilveren is alleen mogelijk met een Persoonlijke Bonuskaart
registratie. Elke klant met een Bonuskaart kan zich registreren voor het Persoonlijke Bonuskaartprogramma. Voorwaarden voor het Persoonlijke Bonuskaart-programma zijn te vinden in het
https://www.ah.nl/privacy en https://www.ah.nl/cookiebeleid.
2. Klanten moeten in de app toestemming geven om digitaal te kunnen sparen.
3. Klanten kunnen in de app hun toestemming voor digitaal sparen ook weer intrekken. Als zij bij
intrekking van hun toestemming digitale sportzegels hebben, zullen deze komen te vervallen.
4. Het eenmalig bijschrijven van 10 sportzegels gebeurt automatisch bij minimaal € 10,- aan
boodschappen per transactie waarbij de Persoonlijke Bonuskaart die gekoppeld is aan het ‘mijn
profiel’ van de klant wordt gebruikt.
5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de
nieuw toegevoegde sportzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding
(WiFi, 3G of 4G) nodig.
6. Het is niet mogelijk digitale sportzegels om te zetten naar fysieke sportzegels.
7. Het verzilveren van de spaarkaart gebeurt op de wijze als omschreven in de Albert Heijn app of op de
website voor de spaarcampagne www.proefdesport.nl.
8. Albert Heijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele ondeugdelijke werking van de
app of eventueel verlies van zegels of spaarkaarten. Het risico van verlies van zegels of spaarkaarten
ligt volledig bij de klant.
9. Albert Heijn behoudt zich het recht voor (digitale) spaarkaarten te weigeren die niet aan de
spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Alle intellectuele eigendomsrechten op de
digitale spaarkaart en de digitale sportzegels, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software
en overige zaken/onderdelen en informatie, komen toe aan de Organisator.
10. De algemene voorwaarden van deze spaarcampagne vind je op www.proefdesport.nl. De deelnemer
van de actie die de digitale zegels van deze spaarcampagne spaart, gaat, op het moment dat de klant
start met het digitaal sparen van de zegels van onderhavige actie, zowel akkoord met de deze
voorwaarden als de algemene voorwaarden die behoren bij de spaarcampagne en vindbaar zijn door
op de hierboven opgenomen hyperlink te klikken.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 3 september 2020